Home > Dell Axim > Dell Axim X50v Windows Xp Driver

Dell Axim X50v Windows Xp Driver

The Save In: window appears. 3.From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. U mag geen sublicenties verlenen van de Software. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. click site

Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. June 18, 2004 - iPAQ Bluetooth Security Driver: This driver adds support for devices that require a Combination Key in order to pair with a PDA.

DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. The InstallShield Wizard window appears. 5.Follow the on-screen instructions. Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. July 3, 2005 - Motorola MPx220 v1.430 ROM Update: This download updates the ROM of Motorola MPx220 Windows Mobile Smartphone to version 1.430.

March 10, 2008 - Sprint Mogul (HTC) ROM Update: This update for the Sprint Mogul (HTC) flashes the handheld's ROM with a new image, version 3.35.651.2. Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Dit kan enkele minuten duren.

Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u August 2, 2004 - iPAQ 4150/4155 v1.10 ROM Update: This download updates the ROM of iPAQ 4100 Series Pocket PCs to version 1.10. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft.

The ROM update includes flash memory and Bluetooth enhancements, a new CPU speed scale utility, and various other improvements. De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. July 29, 2008 - Palm Treo 800w Bluetooth Voice Dialing Update: This software update enables voice dialing over Bluetooth wireless on the Palm Treo 800w from Sprint.

September 25, 2009 - Sprint HTC Touch Pro ROM Update: This software update flashes the Sprint HTC Touch Pro ROM with a new image which contains various enhancements such as an This update was released earlier in August and then pulled when problems arose; these problems have now been addressed. Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus. Install 1.Double-click the new icon on the desktop labeled R111630.EXE.

Nederland Do more with Dell Partnerprogramma TechCenter Over Dell Bedrijfsinformatie Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven Betrokkenheid van de klant Vacatures Dell nieuwscentrum Dell Technologies Juridisch Advertenties en e-mails Privacybeleid Juridische Bepalingen Algemene get redirected here Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. Not compatible with non-touchscreen smartphones. This update features a radio fix as well as A2DP.

Improved the power management within the CompactFlash driver 3. Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. navigate to this website In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S.

You can install the drivers manually for FREE. This newest version of ActiveSync includes setup fixes, a built-in Troubleshooter, support for Microsoft Exchange Server 2007 and various other improvements.DO NOT install ActiveSync on Windows Vista PCs; the Windows Mobile U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd.

Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken,

Er is een probleem opgetreden. ActiveSync should not be installed on PCs running Windows Vista. Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. De update bevat verbeteringen van functies of wijzigingen waarmee u uw systeemsoftware actueel en compatibel met andere systeemmodules (firmware, BIOS, drivers en software) houdt.

Click here for the Dell Axim X51 A12 ROM update. Added features include support for the extended battery option. AT&T Mobility version only. my review here Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy.

Probeer het opnieuw. A Self Extractor window appears and indicates C:\DELL\DRIVERS\R111634 files were extracted. 4.Click OK. Separate installers for Windows Vista and Windows XP. Install 1.Double-click the new icon on the desktop labeled R111634.EXE.

De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. A Self Extractor window appears and indicates C:\DELL\DRIVERS\R106214 files were extracted. 4.Click OK. Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken.

De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren.

Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Improved the compatibility of Switcher Bar application 9.

U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio.

Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw