Home > Dell A940 > Dell A940 Printer Drivers Windows Xp

Dell A940 Printer Drivers Windows Xp

Contents

For Windows 8.1 perform following steps: Move the cursor to the upper right corner of the screen until the Charms Bar appears. Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. ablosang on November 15, 2010Dell A940 is easy to use and very performantJefe 1948 on November 13, 2010I called Dell Tech supoort about the same problem, and asked if I had Click the Driver tab. More about the author

U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Double click the downloaded printer program file. Touch or click the Drivers & downloads tab. Browse to the Dell Support Page page.

Dell A940 Driver Windows 10

Select your printer model (the model number of your printer is shown on the front of the printer). Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. For Windows 7 perform following steps: Click the Start button. After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it. 7.

MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. Select the desired Operating System from the list. For Windows Vista perform following steps: Click Start. Dell A940 64 Bit Driver Probeer het opnieuw.

Touch and hold or right-click the desired printer (when the printer is not listed no further actions are needed). Dell A940 Printer Manual Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Touch or click All-In-One Inkjet Printers.

Select your printer model (the model number of your printer is shown on the front of the printer). C2073 Note: When the Service Tag is not available: Touch or click Choose from all products. Touch or click Change OS. For Windows 8.1 perform following steps: Move the cursor to the upper right corner of the screen until the Charms Bar appears.

Dell A940 Printer Manual

Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. On the driver page, refer to the Installation instructions located at the bottom of the page on how to download and install the driver. Dell A940 Driver Windows 10 Touch or click Printers. Dell A940 Ink on April 15, 2010never had driver on this computerfode on March 30, 2010setupdavid zucker on March 30, 2010after Dell Latitude d630 was cleaned by administrator, the A940 printer stopped working; downloads

Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. my review here Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Touch or click All-In-One Inkjet Printers. met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. Dell A940 Driver Windows Xp

Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. The file will download to your desktop. 5. Meer informatie × Wat is een driver? click site Run the Printer troubleshooter to diagnose and automatically correct any printer spooler issues.

Probeer het opnieuw. A940 Transistor Equivalent Touch or click Printers. Everything on my A940 is working again.

herb kindt on June 4, 2011Lost original disc for dowloadingjevanni razon on May 31, 2011thanksJohn Deaner on May 30, 2011Will a Dell A940 work with a Mac Minn 10.4?hope this works

Click Control Panel. Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. Installing Older Windows Printer Drivers In Windows 10 Touch or click Control Panel .

thanks to you guys their crappy printer is working again!SAM on July 30, 2010THANKSMary on July 28, 2010Thanks!stillman on July 27, 2010thanks! Dell's forum thread didn't work for me and looks to be out-of-date. Click Yes to remove the printer. navigate to this website Can't seem to find a driver for iterin on June 9, 2010can U use one of those drivers for windows 7 with 64 bit OStasha on June 1, 2010i need to

x Een driver is een stukje software waarmee het besturingssysteem op uw computer kan communiceren met hardware-apparaten zoals printers, modems en videokaarten. For instructions on downloading and installing a printer driver from a past version of Windows in Windows 10, refer to the Dell Knowledge base article Installing Older Windows Printer Drivers in Thanks in advancenancy lima on October 14, 2010i have a dell a940 printer but it needs drivers helpDaniel Drew on October 11, 2010Hope this worksmutiu on October 10, 2010dell products are Any help would be appreciated.....Bev on October 3, 2010I have windows 7 and am trying to download the a940 - which driver do I need?bryjuan on October 3, 2010thnxtazman on October

Click Close.