Home > Dell A940 > Dell A940 Printer Driver Windows Vista

Dell A940 Printer Driver Windows Vista

Contents

De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. More about the author

Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Click Devices and Printers. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), As an alternate there is a free (shareware) version of an OCR available for download entitled Simple OCR.

Dell A940 Driver Windows 10

Click the Driver tab. Drivers via servicetag De servicetag kan worden gebruikt voor het ophalen van een lijst drivers voor de hardware die in de fabriek op uw systeem is geïnstalleerd, evenals eventuele aanbevolen updates Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Nederland Do more with Dell Partnerprogramma TechCenter Over Dell Bedrijfsinformatie Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven Betrokkenheid van de klant Vacatures Dell nieuwscentrum Dell Technologies Juridisch Advertenties en e-mails Privacybeleid Juridische Bepalingen Algemene

ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. Select Remove device. Dell A940 64 Bit Driver Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw

Click Download Now, to download the file. 2. Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/Drivers/DownloadListDetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door All rights reserved. Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software.

Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de Installing Older Windows Printer Drivers In Windows 10 DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Refer to the Dell Knowledge base article Windows 7 Printer Driver Installation Recommended Procedure, for instructions on downloading and installing a printer driver from a past version of Windows in Windows Click or touch Remove device.

Dell A940 Printer Manual

Finding Warranty Status and Information for your Dell Product Warranty Status and Information for your Dell Product Back to Top 5. Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Dell A940 Driver Windows 10 Click Close. Dell A940 Ink De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied.

Click Remove. my review here After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it. 7. U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. Click File. Dell A940 Driver Windows Xp

BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Om naar de productpagina voor uw printer te gaan, voert u de volgende stappen uit. click site met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald.

FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). C2073 Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. Note: The Application download contains a cartridge re-order application, users guides and troubleshooting utility.

Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom.

Run the Printer troubleshooter to diagnose and automatically correct any printer spooler issues. Deze apparaten werken mogelijk niet correct als u de meest recente drivers niet op uw computer hebt geïnstalleerd. Setup will start the setup.exe automatically. 8. Dell 924 Printer Driver Note: When the Service Tag is not available: Touch or click Choose from all products.

Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. Enter your printer's Service Tag or Express Service Code to get a concise list of drivers for your printer, and then touch or click Submit to continue. Probeert u het later nog eens. navigate to this website Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken.

The Save In: window appears. 3.From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. Raadpleeg voor meer informatie het volgende artikel in de Dell Knowledge Base Printerdrivers installeren vanaf een eerdere versie van Windows. Dit kan enkele minuten duren. Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst.

MD5: 5b17bbea0266a368429b59d40e8d3806 SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen Dell Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN To install the extra non-Dell (3rd party) software (such as the Optical Character Reader (OCR), PaperPort etc.) that came with your printer, you will need the Compact Disc or DVD that Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken.

Summary: (optional)Count: 0 of 1,500 characters Add Your Review The posting of advertisements, profanity, or personal attacks is prohibited.Click here to review our site terms of use. Optimaliseer uw systeem met drivers en updates. Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Meer informatie × Drivers via servicetag De servicetag kan worden gebruikt voor het ophalen van een lijst drivers voor de hardware die in de fabriek op uw systeem is geïnstalleerd, evenals

Click Printer. Your message has been reported and will be reviewed by our staff. Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. Winkel Support Community Mijn account Winkel Support Community ×Close Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads.

De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. Touch or click Change OS. Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is.

Click or touch Devices. Click the driver(s) you want to remove. Select the desired Operating System from the list.