Home > Dell A920 > Dell Aio Printer A920 Printer Driver

Dell Aio Printer A920 Printer Driver

Contents

Privacy Policy Ad Choice Patents Terms of Use Mobile User Agreement Download.com Powered by CNET download Windows Mac Android iOS more About Download.com Get Download.com Newsletters Download Help Center Advertise on DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. http://alladinsys.com/dell-a920/dell-all-in-one-a920-printer-driver.php

Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. She offers an impression in black and white or in color with a resolution of 4800 x on 1200 ppp.This model connects via the USB port 2.0. Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken, In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S.

Dell A920 Printer Driver Windows 10

Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom.

The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to C:\DELL\DRIVERS\R60655. Uw servicetag kan niet worden gebruikt voor de weergave van aanbevolen drivers voor hardware die na aankoop is geïnstalleerd. Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Dell A920 Printer Manual MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

Probeer het opnieuw. Meer informatie Drivers via servicetag x De servicetag kan worden gebruikt voor het ophalen van een lijst drivers voor de hardware die in de fabriek op uw systeem is geïnstalleerd, evenals Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie × U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen.

Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Dell A920 Ink Meer informatie × Drivers via servicetag De servicetag kan worden gebruikt voor het ophalen van een lijst drivers voor de hardware die in de fabriek op uw systeem is geïnstalleerd, evenals GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de

Dell A920 All In One Center Download

Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. Dell A920 Printer Driver Windows 10 In the All files were successfully unzipped window, click OK. Dell A920 Windows 7 Driver Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw

U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software my review here If a message appears asking to create a folder, click Yes. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Dell A920 Driver Mac

Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. The file will download to your desktop. 4.If the Download Complete window appears, click Close. http://alladinsys.com/dell-a920/dell-all-in-one-printer-driver-a920.php Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land.

U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Installing Older Windows Printer Drivers In Windows 10 Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing,

U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden.

Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Dell Printer Drivers U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software

The file will download to your desktop. 4.If the Download Complete window appears, click Close. Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Dit kan uw computer beschadigen. http://alladinsys.com/dell-a920/dell-aio-printer-a920-driver-for-xp.php Optimaliseer uw systeem met drivers en updates.

Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. Drivers via servicetag De servicetag kan worden gebruikt voor het ophalen van een lijst drivers voor de hardware die in de fabriek op uw systeem is geïnstalleerd, evenals eventuele aanbevolen updates Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen.

Summary: (optional)Count: 0 of 1,500 characters Add Your Review The posting of advertisements, profanity, or personal attacks is prohibited.Click here to review our site terms of use. FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). U mag geen sublicenties verlenen van de Software. Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw.

Drivers via servicetag De servicetag kan worden gebruikt voor het ophalen van een lijst drivers voor de hardware die in de fabriek op uw systeem is geïnstalleerd, evenals eventuele aanbevolen updates De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. Dit kan enkele minuten duren. Voorbereiden op downloaden...

In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. De update bevat wijzigingen die alleen invloed hebben op bepaalde configuraties, of biedt nieuwe functies die al dan niet op uw omgeving van toepassing zijn. Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software.

Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. All rights reserved.