Home > Dell A920 > Dell 920a Printer Driver Vista

Dell 920a Printer Driver Vista

Contents

Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. Once reported, our staff will be notified and the comment will be reviewed. news

Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software

Dell A920 Printer Driver Windows 7

U stemt ermee in om deze wetten na te leven. On the Printers: window, click Continue. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen.

Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze Dell A920 Printer Manual After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it.7.

For the best experience, we recommend using Internet Explorer or Chrome. Follow the on-screen installation instructions. Setup.exe) file can be found later. 3.The Self-Extractor window appears. 4.Click OK. 5.After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it. 6.Click the Start button and Details Optioneel: Dell raadt aan de gedetailleerde informatie over de update door te nemen, om vast te stellen of deze van toepassing is op uw systeem.

Dit kan enkele minuten duren. Dell A920 Ink Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. U stemt ermee in om deze wetten na te leven. The maximum format of the support is 210 x 297 mm (A4), it manages ordinary papers.

Dell A920 Printer Driver Windows 10

Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. MD5: fd9ef7e0d4c6ca928a764b983cfc5e65 SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen Dell Dell A920 Printer Driver Windows 7 OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. Dell A920 All In One Center Download U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren.

DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. navigate to this website Thank You for Submitting Your Review, ! In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. Install 1.Double-click the new icon on the desktop labeled R153048.exe. 2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to C:\DELL\DRIVERS\R153048. Dell A920 Driver Mac

  1. Write down this path so the executable (I.e.
  2. The file will download to your desktop. 4.If the Download Complete window appears, click Close.
  3. U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen

U mag geen sublicenties verlenen van de Software. Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. More about the author In the All files were successfully unzipped window, click OK.

U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. Download Dell A920 Printer Driver Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Winkel Support Community Mijn account Winkel Support Community ×Close Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads.

Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software

Setup.exe) file can be found later.4. From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. Dell A920 Ink Cartridges Walmart U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing,

Probeer het opnieuw. met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. click site Your Service Tag cannot be used to view recommended drivers for any hardware installed after purchase.

Close Report Offensive Content If you believe this comment is offensive or violates the CNET's Site Terms of Use, you can report it below (this will not automatically remove the comment).