Home > Dell 1320c > Dell Color Laser 1320c Printer Driver

Dell Color Laser 1320c Printer Driver

Contents

Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Ondersteuning voor Dell 1320c Color Laser Printer Product wijzigen Product wijzigen Supportonderwerpen en -artikelen Drivers en downloads Handleidingen en documenten Garantie Systeemconfiguratie Onderdelen en accessoires Bezig met laden. Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die Volg de instructies om de installatie te voltooien. my review here

Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie ×

Dell 1320c Driver Mac

Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Thank You for Submitting an Update to Your Review, !

Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren. U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. Dell 1320c Printer U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd.

Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. Dell 1320c Driver Windows 10 Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. Probeert u het later nog eens.

U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Dell 1320c Network Setup Meer informatie × Drivers via servicetag De servicetag kan worden gebruikt voor het ophalen van een lijst drivers voor de hardware die in de fabriek op uw systeem is geïnstalleerd, evenals Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software

Dell 1320c Driver Windows 10

Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Dell 1320c Driver Mac U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. Dell Color Laser 1320c Manual MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. http://alladinsys.com/dell-1320c/dell-color-laser-printer-1320c-drivers.php Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn Winkel Support Community Mijn account Winkel Support Community ×Close Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads. Dell Color Laser 1320c Error Light

U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. get redirected here Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio.

U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. Dell 1320c Troubleshooting In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software.

Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten.

U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. {{preloadDriverUpdatesData.ShowUpdateDriversViewModel.SystemAnalysisButtonLabel}} {{preloadDriverUpdatesData.ShowUpdateDriversViewModel.DetectDrivers}} {{preloadDriverUpdatesData.ShowUpdateDriversViewModel.OrLiteralText}} {{preloadDriverUpdatesData.ShowUpdateDriversViewModel.ServiceTagButtonLabel}} {{preloadDriverUpdatesData.ShowUpdateDriversViewModel.ShowUpdateDriversText}} {{preloadDriverUpdatesData.ShowUpdateDriversViewModel.ServiceTagButtonLabel}} False {{recordOsChange(osFilter.OSCode, osFilter.OSName)}} {{ ::cmsData.CMSLabels['Refine_Rsl'] }}: {{ bcData | filterBreadcrumpCmsData:cmsData.CMSLabels }} | De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Dell 1320c Specs Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving.

Dell Color Laser 1320C, v.Mac Driver, A01 Mac OS drivers (OS X 10.4 and 10.5) for Dell Color Laser Printer 1320c Probleemoplossingen en verbeteringen Initial Release Versie Versie Mac Driver, A01 Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. useful reference Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten.

Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken, Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software

If the Download window appears, close the window once the download is complete. Control Click “Download Now”, and select “Download Linked File As…” to download the file. 2. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen.

Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. Close Update Your Review Since you've already submitted a review for this product, this submission will be added as an update to your original review. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst.