Home > Bluetooth Driver > Dell 370 Bluetooth Driver Windows 7

Dell 370 Bluetooth Driver Windows 7

Contents

Dell Wireless 370 Bluetooth Minicard, v.5.5.0.6100, A04 A-Rev release for XP for Dell Wireless 370 Bluetooth Minicard Probleemoplossingen en verbeteringen Initial Release Versie Versie 5.5.0.6100, A04 Categorie Netwerk Releasedatum 14 mei In order to manually update your driver, follow the steps below (the next steps): 1. Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen have a peek at these guys

The Wireless Feature Pack can be obtained from the Dell Support Website by searching for R204794. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Probleemoplossingen en verbeteringen Fixes- Not Applicable.Enhancements- Enhanced updated audio driver with WLK 1.4.

Dell Wireless 370 Bluetooth Minicard Driver For Windows 10

Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). U stemt ermee in om deze wetten na te leven. Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Volg de instructies om de installatie te voltooien.

Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Dell Latitude E6400 Bluetooth Driver Windows 10 Remember to check with our website as often as possible so that you don’t miss any update that could improve the performance of your device.

Dell Wireless 375 Bluetooth Driver Wireless

Extract the .cab file to a folder of your choice 2. Dell Latitude E6400 Bluetooth Driver Windows 7 Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken. The file icon appears on your desktop.Install1.Double-click the new icon on the desktop labeled R246770.exe.2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to C:\DELL\DRIVERS\R246770.

De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. Broadcom 370 Bluetooth Driver Windows 10 DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT The Save In: window appears. 3.From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de

  • Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten.
  • DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT
  • Dit kan uw computer beschadigen.
  • Probeert u het later nog eens.
  • If you already have the driver installed and want to update to a newer version got to "Let me pick from a list of device drivers on my computer" 6.
  • Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN
  • U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren.

Dell Latitude E6400 Bluetooth Driver Windows 7

Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt MD5: Niet beschikbaar SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen Dell Wireless 370 Bluetooth Minicard Driver For Windows 10 Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. Dell Latitude E6400 Bluetooth Switch The file will download to your desktop.4.If the Download Complete window appears, click Close.

Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. More about the author Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Dell Studio 1555 Bluetooth Driver For Windows 10

Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren. http://alladinsys.com/bluetooth-driver/dell-bluetooth-drivers-for-windows-7-64-bit.php Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt.

Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Dell Wireless 370 Bluetooth Minicard Driver For Windows 8 U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S.

Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken.

Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en The Wireless Feature Pack can be obtained from the Dell Support Website by searching for R204794. i softpedia Like202K +156K Follow13K © 2001-2017 Softpedia. Dell Latitude E6400 Bluetooth Driver Windows 7 32bit Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom.

Er is een probleem opgetreden. U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. news Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst.

Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Voorbereiden op downloaden... DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE.

Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken. U mag geen sublicenties verlenen van de Software.

Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd.