Home > Bluetooth Driver > Dell 360 Bluetooth Driver

Dell 360 Bluetooth Driver

Contents

Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken. Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. http://alladinsys.com/bluetooth-driver/dell-bluetooth-driver-355.php

Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

Dell Bluetooth Driver For Windows 7 64 Bit Free Download

De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek Toshiba Satellite Drivers Category Category Drivers Subcategory USB Drivers Publisher's Description+ From Dell: This package supports the following driver models:CSR BlueCore Bluetooth CSR BlueCore Bluetooth Sniffer CSR BlueCore in DFU mode

  • Probeert u het later nog eens.
  • Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt.
  • Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren.

De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn Dell Bluetooth Peripheral Device Driver For Windows 7 Please try again.

PrivacyMain Driver CategoriesNew Driver Updates2017 Driver Updates2017 Version Specific Drivers V2 Driver Update 1V2 Driver Update 2V2 Driver Update 3V2 Driver Update 4V2 Driver Update 5 Terms Of UseContact Ussemantic.gs All Dell Bluetooth Driver For Windows 8 Thank You for Submitting a Reply, ! Please register, and get one.Email*User Name*SendDriver*Operating System*Chosen Download Option*Direct DownloadDriver ScannerDriver Download Score:*/100Driver Installation Score:*/100Overall preformance Score:*/100Thumbs:*UpDownReasons for your score:*Would you use this site again?:*Enter Captcha:*Send Other drivers most commonly associated In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan.

Direct DownloadSelect your OS and press "Download". Dell Bluetooth Driver Download Softpedia and the Softpedia logo are registered trademarks of SoftNews NET SRL. Dell Wireless 360 Module with Bluetooth 2.1 + EDR, v.v700051D, A00 BT360 Driver for Win7 Probleemoplossingen en verbeteringen Initial Release Versie Versie v700051D, A00 Categorie Netwerk Releasedatum 20 nov 2013 Laatst Voorbereiden op downloaden...

Dell Bluetooth Driver For Windows 8

Thank You for Submitting Your Review, ! Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. Dell Bluetooth Driver For Windows 7 64 Bit Free Download From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. Dell Bluetooth Driver For Windows 10 Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving.

After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it.6. click site Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. Cons: (10 characters minimum)Count: 0 of 1,000 characters 5. Dell Bluetooth Driver For Windows 7 32 Bit Free Download

Please Wait seconds. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. news Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is.

DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Dell Bluetooth Driver For Windows 10 64 Bit Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus.

U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing,

Volg de instructies om de installatie te voltooien. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. Follow the on-screen installation instructions. Dell Bluetooth Driver For Windows 8.1 64 Bit De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren.

Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. You will need to ensure that you have AC Power connected in order for the DFU to run correctly. More about the author thank you.

BradleyRead more0Comment|Was this review helpful to you?YesNoReport abuseSee all verified purchase reviews (newest first)Write a customer review Most Recent Customer Reviews5.0 out of 5 starsWorks perfectlyInstalled this adapter in an Inspiron Video Tutorials Using the Latest Device Drivers (00:02:05) Learn more about device driver software, how to check current driver versions, and use Dell's support website to download and install the latest If the Download Complete window appears, click Close. Would you like to tell us about a lower price? Customers viewing this page may be interested in these sponsored links (What's this?) Ad feedback Customer Questions & Answers See

thanks han says: November 14, 2011 at 3:01 pm thanks you Comments are closed. De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. U mag geen sublicenties verlenen van de Software. Windows 8 did not do anything to recognize the new hardware, but the Dell driver package takes care of...Read morePublished on December 25, 2013 by DSweida3.0 out of 5 starsStupid is

Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. The description did not state that it did not come with a mounting screw.Read morePublished on May 5, 2013 by john bohlman5.0 out of 5 starsWorks as advertisedEasy install for my Windows 7-10 Generic DriverWindows 7 32 bitWindows 7 64 bitWindows 10 64 bitWindows 10 32 bitWindows 7 Starter 64 bitWindows 7 Starter 32 bitWindows 7 Home Basic 64 bitWindows 7 Home Your recently viewed items and featured recommendations › View or edit your browsing history After viewing product detail pages, look here to find an easy way to navigate back to pages

Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. If you already have the driver installed and want to update to a newer version got to "Let me pick from a list of device drivers on my computer" 6. Click "Have Disk" 7.

Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de Deals andShenanigans Zappos Shoes &Clothing Souq.com Shop Online inthe Middle East Subscribe with Amazon Discover & trysubscription services Conditions of Use Privacy Notice Interest-Based Ads © 1996-2017, Amazon.com, Inc. FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https).

When the File Download window appears, click Save or Save this program to disk and click OK. Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen.