Home > 922 Driver > Dell Aio Printer 922 Drivers

Dell Aio Printer 922 Drivers

Contents

De update bevat wijzigingen om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van uw Dell-systeem te verbeteren. Winkel Support Community Mijn account Winkel Support Community ×Close Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads. Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. Thank You for Submitting Your Review, ! http://alladinsys.com/922-driver/dell-all-in-one-printer-922-drivers.php

Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. MD5: 75dc939466bcd578fe2fc03ea939f4e1 SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen Dell

Dell Aio 922 Driver Windows 10

Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS.

U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. Dell Aio 922 Driver Windows 8 De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst.

The Self-Extractor window appears. 4. Dell Photo Aio 922 Driver Windows 7 Probeert u het later nog eens. Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software

Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Dell 922 Printer Ink De update bevat wijzigingen die alleen invloed hebben op bepaalde configuraties, of biedt nieuwe functies die al dan niet op uw omgeving van toepassing zijn. U stemt ermee in om deze wetten na te leven. Drivers via servicetag De servicetag kan worden gebruikt voor het ophalen van een lijst drivers voor de hardware die in de fabriek op uw systeem is geïnstalleerd, evenals eventuele aanbevolen updates

Dell Photo Aio 922 Driver Windows 7

Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. Please submit your review for Dell Photo AIO Printer 922 1. Dell Aio 922 Driver Windows 10 U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. Dell 922 Printer Driver Windows 7 Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u.

Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken. get redirected here DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. Dell Photo All-In-One Printer 922, v.G 5, A00 This package contains Dell All-In-One Color Printer 922 driver for Vista 32-bit OS. Dell Photo Aio 922 Driver For Mac

Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. Follow the on-screen installation instructions. Uw servicetag kan niet worden gebruikt voor de weergave van aanbevolen drivers voor hardware die na aankoop is geïnstalleerd. navigate to this website Lees ons Dell Knowledge Base artikel voor meer informatie over dit probleem.Ga naar de website met support voor Dell printers voor informatie over het installeren en gebruiken van drivers en het

Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Dell 922 Printer Manual Er is een probleem opgetreden. Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”).

Ondersteuning voor Dell 922 All In One Photo Printer Product wijzigen Product wijzigen Supportonderwerpen en -artikelen Drivers en downloads Handleidingen en documenten Garantie Systeemconfiguratie Onderdelen en accessoires Bezig met laden.

Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Dell Aio 926 Driver Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software.

Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN my review here Dit kan uw computer beschadigen.

Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. The Save In: window appears. 3.From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy.

Meer informatie Uitleg van deze opties x Drivers via systeemanalyse Systeemanalyse scant de drivers van uw systeem en biedt een lijst met aanbevolen drivers en drivers die updates vereisen. Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land.

U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Probeer het opnieuw. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. All rights reserved.

Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd.

Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt.